หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

กลุ่มภาษาไทย
ท. : การเขียนคำที่มีตัวการันต์
ท. : ภาษาพาสนุก
ท. : การฝึกเขียน
ท.21201 : อ่าน เขียนคำควบกลำ
กลุ่มคณิตศาสตร์
ค. : จำนวนนับ
ค. : คณิตคิดเร็ว
ค. : การบวกจำนวน
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ว. : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ว.12101 : การทดลอง
ว.23101 : คุณสมบัติของน้ำ
กลุ่มวิชาศิลปะ
10234 : การวาดภาพธรรมชาติ
ศ. : ศ.
ศ. : พับสี
ศ.22101 : รำวงมาตรฐาน
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง. : คอมพิวเตอร์
ง.1002 : งานเกษตร

Copyright © 2009 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0